Lær af erfaringerne og følg op

Evaluering og opfølgning på mål kan være med til at skabe læring og udgøre en del af projektets forankring.

Evalueringen kan med fordel rumme analyser af:

Ulykker

Når du/I analyserer den enkelte ulykke, virker det bedst, når det sker så hurtigt som muligt, mens man husker detaljerne. I analysen er det godt at bruge noget tid på at finde de egentlige årsager bag ulykkerne. Derved kan man komme man bag om en overfladisk forklaring i stil med "det skyldtes personens adfærd". Og man kan finde frem til de medvirkende faktorer, uanset om det drejer sig om organisatoriske faktorer eller sikkerhedskulturen. På den måde undgår I bl.a., at nogle medarbejdere udpeges som ulykkesfugle og evt. bliver bebrejdet eller latterliggjort i kollegagruppen. Og I kan målrettet sætte ind med de interventioner, der virker bedst.

Husk også at følge op. Find inspiration til den systematiske opfølgning her.

Nærvedulykker

En nærvedulykke er en ulykke, der var lige ved at ske. Ved bilulykker er det bl.a. trafikulykker med bilskade, men uden personskade. Ved at analysere nærvedulykken lige så udførligt som de egentlige ulykker kan man komme frem til de egentlige årsager, så man kan få flere og bedre ideer til forebyggende tiltag fremover. Motiver derfor medarbejderne til at stå frem med og at beskrive nærvedulykkerne. Dette lykkes bedst, når der skabes en kultur, hvor man er indstillet på at lære og dele ud af sin viden, og hvor man gør sig umage med at analysere de komplekse sammenhænge i ulykkesanalysen frem for f.eks. en overfladisk udpegning af en skyldig eller uheldig medarbejder.

Køreadfærden, dvs. måden at køre på i det daglige

Hvis I har oprettet et system til registrering af medarbejdernes kørsel, f.eks. i form af en sort boks, er det vigtigt, at I følger op med dialog om registreringerne med den enkelte chauffør. Sådan kan registreringerne nemlig bruges som grundlag for indlæring af nye og bedre vaner.

Har I indført et system med gensidige observationer af kørslen kolleger imellem, bør I registrere disse observationer for at analysere, om der kan ses et bestemt mønster blandt medarbejdere, som der målrettet kan sættes ind over for, f.eks. ved kurser.

end faq

Last Updated on Tuesday, 15 January 2013 20:28

Lav ulykkesanalysen ved at bruge skemaet

Se et eksempel på en udfyldt ulykkesanalyse

Sådan følger I op