Leder

At forebygge ulykker ved arbejdskørsel hænger tæt sammen med din virksomheds kvalitet og effektivitet. Ved at sætte fokus på sikker arbejdskørsel kan du opnå store gevinster både menneskeligt og økonomisk og i forhold til virksomhedens renommé. Det er derfor sund fornuft, at du fokuserer på forebyggelse.  

Som leder spiller du en afgørende rolle i at opnå sikker arbejdskørsel hos alle medarbejdere. Du kan gå foran med en klar strategi og motivere til forebyggelsesarbejdet på alle leder- og medarbejderniveauer. Du kan sikre, at organisationen, de tekniske rammer og tilrettelæggelsen af arbejdet skaber rum for den sikre kørsel, og at sikkerhedskulturen fremmer den enkelte medarbejders sikre kørsel. Du kan også sikre, at I systematisk følger op på ulykker og nærvedulykker med henblik på læring og videndeling. 

I menuen til venstre kan du hente inspiration fra en række brugbare værktøjer.

Last Updated on Wednesday, 16 January 2013 18:37

www.sikkertrafik.dk