Hvad har andre gjort?

Forsvaret 

Forsvarets Færdselssikkerheds Kommission (FSSK) fører statistik og analyserer løbende, hvad der kan gøres, bl.a. for at imødegå skader og ulykker. Hovedparten af biluheldene er dog små. Medarbejderne opfordres også til at dele deres oplevelser og bl.a. herigennem lære af nærvedulykker.

FSSK udsender spørgeskemaer og holder møder med alle landets tjenestesteder for at få identificeret problemer og få tilrettet regelsættet for sikkerhed efter behov. F.eks. er der strammet op i forhold til farligt gods, hvad der må samlæsses, og hvordan godset skal surres fast.  

Alt personel der skal føre Forsvarets køretøjer over 3500 kg, gennemgår forinden køretøjet med Forsvarets egne køreinstruktører og prøver at køre under de forhold, hvor køretøjet skal anvendes.  Personel med særlige opgaver som f.eks. håndtering af farligt gods, eller som er ansat som chauffører, gennemfører køretekniske kurser hvert eller hvert andet år. Udrykningskøretøjer kræver en særlig uddannelse både teoretisk og praktisk, og certifikatet skal fornyes hver andet år.

Køretøjerne synes hvert eller hvert andet år alt efter biltypen af Forsvarets egne bilinspektører, som også løbende foretager § 77-syn, så køretøjerne altid er i orden. 

Der er faste regler for eftersyn af køretøjerne, som kontrolleres dagligt og hver gang, inden de føres ud i almindelig trafik på vejnettet, f.eks. efter kørsel i terræn. Kollegerne taler løbende med hinanden om sikkerhedsreglerne, og ledelsen får henvendelser, hvis der er behov for at følge op over for en medarbejder. Det kontrolleres, om man husker at tjekke f.eks. lygter før start, ligesom kørehastighed får fokus, bl.a. fordi der i Forsvaret er mange unge mennesker. 

Forsvaret har flere undtagelser fra færdselslovens regler, f.eks. egne kørehviletidsbestemmelser og tilladelse til at transportere personel på ladet af lastvogne. I de tilfælde er der militære bestemmelser for, hvordan man skal uddannes og forholde sig.

Last Updated on Tuesday, 22 January 2013 16:23