Hvad har andre gjort?

Københavns Politi

Københavns Politi har udarbejdet en trafikpolitik med fokus på klare regler for køreuddannelsen. I grunduddannelsen styrkes køreadfærden gennem køretekniske kurser, som er målrettet politiets opgaver og med egne køreinstruktører. Træningen foregår i så realistiske arbejdssituationer som muligt og med udgangspunkt i at håndtere de biler, der bruges til daglig. Foruden grunduddannelsen tilbydes personalet køretekniske vedligeholdelseskurser hvert tredje år. En lovbestemt bekendtgørelse regulerer sikkerheden for politiets udrykningskørsel, som indebærer den største risiko for ulykker.

Mental køreteknik

Mental køreteknik er en overbygning på grunduddannelsen. Kurserne handler om at bevidstgøre den enkelte chauffør om altid at være opmærksom på mulige risici ved kørslen – at være bilist sammen med andre bilister uden at komme til skade. Det handler om koncentration i kørslen, afpasset fart og at undgå at lade sig distrahere af passagerer, telefoner og andet, der ikke har med selve kørslen at gøre.

Ved udrykningskørsel og eftersættelser trænes holdninger, klare roller og indarbejdede procedurer, som er med til at skærpe førerens agtpågivenhed og opmærksomhed på den sikre kørsel. Udvalgte medarbejdere, politielever samt elevernes vejledere undervises i mental køreteknik. På den baggrund har Københavns Politi nedbragt ulykkerne, alvorligheden af ulykkerne samt skaderne på bilerne.

Last Updated on Tuesday, 22 January 2013 16:26