Hvad har andre gjort?

Vestre fængsel 

I løbet af de seneste to år har alle medarbejdere i Den Centrale Afdeling ved Vestre Fængsel været på kursus i mental køreteknik, målrettet netop de udfordringer, arbejdsopgaverne stiller. Medarbejderne har som følge heraf fået et en ny fælles holdning til kørslen.

"Vi ved, at alle er enige om nu, at vi først og fremmest skal undgå ulykker og skader," siger Finn, som er leder af kørselsafdelingen.

Det har betydet, at der nu forekommer færre skader, som skyldes manglende koncentration. Det har også medført, at medarbejderne ikke længere tager chancer i trafikken. Antallet af bilskader er derfor gået drastisk ned, og der har ikke i det seneste år ikke været registreret en eneste ulykke. 

En professionel tilgang til kørslen

Vestre Fængsel ser kørsel som en selvstændig del af jobbet, der skal håndteres professionelt.

"Der er respekt blandt medarbejderne for, at vi kører på vejen som repræsentanter for Kriminalforsorgen. Det er vores image udadtil," siger kørselsleder Finn.

Det er accepteret at sige fra og bede sine kolleger om hjælp. Hvis man f.eks. ikke er tryg ved at køre en stor cellevogn, har man mulighed for at ”træne” sine rutiner i de forskellige køretøjer, inden for arbejdstiden og derved undgå usikkerhed i opgaverne. Tidligere har medarbejderne ikke haft de nødvendige kompetencer i køreteknik, og vedligeholdelsen af bilerne var ikke i top.  Men nu har Vestre Fængsel fået nye og bedre biler, som er indrettet godt til arbejdsopgaverne, og som man passer på.

Som led i Vestre Fængsels kørekurser indgik: ud- og indstigning af bilen, og hvordan spejlene sættes af hensyn til sikkerheden.

"At nakkestøtten skal gå helt op til toppen af hovedet for at forebygge piskesmæld, det vidste jeg f.eks. ikke, hvilket har givet stof til eftertanke," siger arbejdsmiljørepræsentanten Jonas.

Indstil spejlet, mens du venter

Hvor man før kunne praktisere at holde og vente på kolleger og indsatte, og så først indstille spejlene, når man begyndte at køre, indstiller man nu spejlene, mens man venter. Der bliver bakket ind, når man parkerer, da køretøjet derved er klar til opgaven, samt for at hindre at man skal bakke direkte ud i et travlt og trafikeret arbejdsområde ved begyndelsen af en vagt.

Og så har Vestre Fængsel taget initiativ til at få lavet en rute- APV med en beskrivelse af kørselsflowet.

"Det handler for en stor del om evnen til at kunne aflæse trafikken fremefter," siger kørselsleder Finn.

 

Last Updated on Tuesday, 22 January 2013 16:25