Sådan undersøger du køreadfærden

Du kan vælge at etablere et system, der kan registrere medarbejdernes kørsel, f.eks. GPS eller en sort boks. Dermed kan f.eks. bilens hastighed, tomgang, kørte kilometer og brændstofforbrug  registreres. 

En sort boks kan som i fly registrere unormale kørselsforløb som f.eks. katastrofeopbremsninger og hurtige vognbaneskift. Fordelen ved en sort boks er især, at man præcist kan dokumentere kørslen, bl.a. i tilfælde af en ulykke. Derudover giver boksen mulighed for, at chaufføren kører bedre og mere sikkert, når han eller hun ved, at bilen har en sort boks installeret. Værdien af at have en sort boks i tjenestebilen står og falder imidlertid med, at du som leder følger op med en dialog om registreringerne med den enkelte chauffør.

At indføre et teknisk system til registreringer kræver, at medarbejderrepræsentanter inddrages i beslutningerne, for at alle kan se meningen med systemet og er villige til at bakke op om det. I modsat fald kan medarbejderne nemlig risikere at føle sig unødigt overvåget og ubehageligt kontrolleret. Sørg derfor for, at samarbejds- og arbejdsmiljøorganisationen er inddraget, og at der er dialog om indførelsen af systemet med medarbejdere i alle arbejdsenheder.

En alternativ måde at undersøge køreadfærden på, er ved at indføre en aftale om, at man som kollega giver hinanden feedback, hver gang man kører med som passager. Nogle medarbejdere kan derudover få til opgave at køre med hos kolleger for at observere, give feedback og være med til at sikre læring.

Last Updated on Wednesday, 16 January 2013 18:40