Sådan undersøger du sikkerhedskulturen

Når du undersøger sikkerhedskulturen, kan du fokusere på:

  • Medarbejdernes egne holdninger til sikker kørsel
  • Medarbejdernes syn på kollegernes holdninger til sikker kørsel
  • Ledernes holdninger til sikker kørsel

Resultaterne af kortlægningen kan f.eks. vise dig, i hvilke afdelinger virksomheden har gode resultater i forhold til sikkerhedskultur, og over for hvilke medarbejdergrupper virksomheden især bør sætte ind. Resultaterne kan danne udgangspunkt for en dialog med medarbejderne for at udvikle fælles holdninger og værdier om sikker adfærd. Dialogen kan skabe medejerskab og kan anspore den enkelte til at tage ansvar, være rollemodel for andre og støtte og hjælpe andre med at opnå sikker adfærd.

 

Last Updated on Wednesday, 16 January 2013 18:40

Download et eksempel på et spørgeskema om holdninger til adfærd ved kørsel.

Eksemplet er videreudviklet på baggrund af spørgeskemaer, som andre virksomheder har anvendt, og kan tilpasses efter dine behov.

Spørgeskema