Skab resultater

Når du har formuleret en konkret plan og nogle klare rammer og mål for sikker arbejdskørsel, er det lettere for dig at sikre engagement, motivation og forankring blandt medarbejderne. Lav derfor en plan for: 

  • de organisatoriske rammer for, hvem der skal have hvilket ansvar og hvilke opgaver 
  • de tekniske rammer, som skal sikre, at biler og udstyr er i orden.  

Indsatsen for sikker kørsel har desuden nogle typiske faser med hver sine opmærksomhedspunkter, der bør indgå i planlægningen. I menuen til venstre kan du finde inspiration til de forskellige faser – fra opstart til afslutning og forankring. Du kan også læse om, hvordan du agerer som forbillede og rollemodel i din virksomhed.

 

Last Updated on Thursday, 31 January 2013 11:38