Den gode proces

Sådan planlægger du en god proces

Når du har skudt indsatsen for sikker kørsel i gang, bliver især to spørgsmål aktuelle:

Hvordan vil du implementere trafikpolitikken?

Ansvar og opgaver for implementeringen af jeres nye trafikpolitik ligger i første omgang hos dig som virksomhedsleder. Her er tre gode råd om implementeringen af din virksomheds nye trafikpolitik:

  • Sørg for, at emnet sikker kørsel og forebyggelse af ulykker bliver en del af virksomhedens afdelingsmål og tænkes ind i jeres tilrettelæggelse af arbejdet
  • Opstil relevante nøgletal for sikker kørsel, som der kan måles på. Det kan f.eks. være antallet af ulykker, nærvedulykker og bilskader. 
  • Sørg for en god koordinering mellem de forskellige afdelinger, ledere og medarbejdergrupper og mellem de forskellige aktiviteter. Det sikrer du ved at følge op med fokuseret intern og ekstern information.
  • Det er dit ansvar, at arbejdet med sikker kørsel bredes ud til så mange som muligt, og at arbejdsmiljørepræsentanter inddrages. Indførelsen af trafikpolitikken over for den enkelte medarbejder kan med fordel ligge hos driftslederen og hos de kolleger, som er tættest på medarbejderen, for at styrke dialogen om mål og mening med indsatsen.

Hvordan vil du opkvalificere dine medarbejdere?

Hvordan vil du uddanne medarbejdere og ledere i sikker kørsel? Hvordan vil du sikre, at hver enkelt bliver instrueret i sikker kørsel? Og hvordan vil du sikre videndeling? Få et par gode råd her.

end faq

I menuen til venstre finder du en række værktøjer, som kan hjælpe dig til at opnå den gode proces på vejen mod sikker kørsel i din virksomhed.

Last Updated on Thursday, 31 January 2013 11:39