Sådan er du rollemodel

Her er seks gode råd om lederskab i forhold til sikker arbejdskørsel: 

  1. Motiver dine medarbejdere ved at uddelegere ansvaret for sikker arbejdskørsel og inddrage medarbejderrepræsentanter i beslutninger. Derved gør du ledelsessystemet for sikker arbejdskørsel mere effektivt og undgår, at nogle føler sig uretfærdigt kritiseret.
  2. Opret og understøt de enheder eller grupper, der har til opgave at udvikle den sikre arbejdskørsel på arbejdsstedet.
  3. Prioriter resultaterne for sikker kørsel lige så højt som arbejdsresultaterne.
  4. Skab og vedligehold et arbejdsmiljø, der fremmer, at alle er fuldt involverede i at opnå organisationens mål for sikker arbejdskørsel.
  5. Giv medarbejderne feedback på sikker og usikker kørsel i det daglige. Det er vigtigt, at du viser, at du lægger mærke til både den sikre adfærd og den usikre. Den sikre kørsel kan være et eksempel til efterfølgelse, og medarbejdere vil nemmere kunne tage imod feedback, når du både giver såvel positiv feedback som forslag til forbedringer. 
  6. Vær et forbillede gennem din egen måde at køre på.
Last Updated on Wednesday, 16 January 2013 18:42