Skab forankring

Din forankring af projektet sker bedst gennem systematiske og gentagne aktiviteter. Din plan bør beskrive, hvordan I systematisk vil følge op på følgende områder:

  • Hvem vil følge op på målene og de opstillede succeskriterier i forhold til ulykker, nærvedulykker og bilskader? Hvornår og hvordan?
  • Hvordan og på hvilket datagrundlag vil I finde ud af og vurdere, hvad der har virket og ikke virket og hvorfor?
  • Hvordan vil I sikre det fortsatte engagement og forankringen blandt alle medarbejdere og ledere?  Beskriv f.eks. på hvilke ledermøder I vil følge op, samt på hvilke møder I vil inddrage arbejdsmiljøorganisationen og medarbejderne.
  • Hvordan vil I formidle resultaterne af evalueringer, tiltag og løsninger?
  • Hvornår og hvordan vil I revidere jeres politikker samt vurdere jeres organisatoriske og tekniske rammer på ny?
Last Updated on Wednesday, 16 January 2013 18:43

Læs mere om forankring og opfølgning her