Sådan er du rollemodel

Her er otte gode råd om, hvordan du kan gå forrest som rollemodel, når det gælder sikker kørsel:

  1. Vær med til at formidle målene fra virksomhedens trafikpolitik til dine kolleger.
  2. Vær et forbillede for sikker kørsel gennem din egen måde at køre på.
  3. Giv feedback på dine kollegers kørsel. Det er vigtigt, at du viser, når du som passager eller kollega lægger mærke til både den sikre kørsel og den evt. usikre.  Den sikre kørsel kan være et eksempel til efterfølgelse, og dine kolleger vil nemmere kunne tage imod din feedback, når du både giver positiv feedback og forslag til forbedringer af kørslen.
  4. Sig fra som kollega, når du vurderer, at andre tager en unødvendig risiko i trafikken.
  5. Vær med til at skubbe på, så sikker kørsel prioriteres lige så højt som arbejdsresultaterne på alle niveauer i organisationen. Og vær med til at sige fra i usikkert tilrettelagte arbejdssituationer.
  6. Tag kontakt til arbejdsmiljøorganisationen, når du vil sikre arbejdstilrettelæggelse – f.eks. når der skal købes nye biler. Bilerne bør passe til dine og dine kollegers arbejdsopgaver, og der bør være det korrekte udstyr i bilerne, herunder fastmonterede mobiltelefoner og dæk, der passer til årstiden. 
  7. Tag ansvar for vedligehold af bilen, så du og dine kolleger undgår at komme til at køre i en skadet bil med en dermed forøget risiko for ulykker.
  8. Vær med til at sikre oplæring af nye kolleger samt opkvalificering og videndeling blandt alle.
Last Updated on Wednesday, 16 January 2013 16:48