Kom godt i gang

Der er fra begyndelsen en række overvejelser, du som leder kan gøre dig, når du planlægger at styrke din virksomheds indsats for sikker kørsel.

Kortlæg omfanget af ulykker og deres konsekvenser

Find fordelene ved at være en trafiksikker virksomhed. Hvordan ser ulykkes- og skadesbilledet ud i din virksomhed? Hvilke biler, chauffører, arbejdsopgaver og ruter er ramt af ulykker? Hvad viser den seneste arbejdspladsvurdering? Og hvordan ser omkostningerne ud, når du indregner bl.a. sygefravær, virksomhedens renommé, brændstofforbrug og CO2-udledning? 

Hvordan vil du vise vejen?

Definer de kort- og langsigtede mål for arbejdet med trafiksikkerhed og de succeskriterier, som din virksomhed vil måle på, når det gælder økonomi, arbejdsmiljø, miljø og tilfredshed hos interessenter, kunder og samarbejdspartnere. 

Hvordan vil du motivere?

Kommuniker både internt og eksternt om fordelene ved at forebygge ulykker ved kørsel. Overvej hvordan du løbende vil informere om forekomsten af ulykker, initiativer og løsninger og inspirere til gode eksempler på forebyggelse. Brug gerne varierede former: Intranettet, e-mails og møder.  

Hvordan vil du inddrage alle parter?

Ved at inddrage ledere og medarbejdere på alle niveauer samt både arbejdsmiljø- og samarbejdsorganisation lægger du grundlaget for større ejerskab, et optimalt vidensniveau og en fælles kultur og sikrer dermed, at alle involverer sig i at opnå målene for sikker arbejdskørsel. Arbejdsmiljøorganisationen har væsentlig viden om lovgrundlaget for sikkerhed og ulykker, og samarbejdsorganisationen kan være med til at sikre opbakning til den ny læringskultur. Den enkelte medarbejder bør inddrages for at kunne se meningen og engagere sig i at medvirke for alvor.

Hvordan vil du fastlægge opgaver og ansvar?

Definer opgaver og ansvar i første omgang for de ledere, der skal medvirke til at gøre systemet for sikker arbejdskørsel mere effektivt. Definer også forventningerne til medarbejderne.

end faq

Last Updated on Thursday, 24 January 2013 13:20