Sådan sker ulykkerne

Arbejdsulykker i forbindelse med kørsel hænger ofte tæt sammen med sikkerhedskulturen og den enkelte medarbejders køreadfærd samt med de organisatoriske og tekniske rammer på arbejdsstedet.

En sikkerhedskultur for kørsel

Risikoen for ulykker forøges, når der mangler en god sikkerhedskultur for kørsel på virksomheden. Sikkerhedskultur er vores typiske måde at tænke, tale om og reagere i forhold til sikkerhed ved kørsel. Analyser af menneskers holdninger til ulykker viser, at selv om man kender til og kan forstå fornuften i færdselsreglerne, vælger mange alligevel den usikre køreadfærd. Opleves kørslen f.eks. som en rutine, der bare skal overstås, og er man vant til og accepterer høj fart, giver det større risiko for ulykker.

Herunder kan du læse om nogle forhold fra arbejdsstedet, som kan have betydning for sikkerhedskulturen og kørslen.

Øvrige arbejdsopgaver

Ulykker kan ske, hvis medarbejdere oplever et dilemma mellem at løse deres øvrige arbejdsopgaver og at køre sikkert. Hvis man føler sig presset, eller gerne vil være imødekommende over for ledere og kolleger, vælger man måske at køre hurtigere, end vejen og trafikken tillader.

Kommunikation med arbejdsstedet

Opmærksomheden kan forsvinde fra kørslen, hvis man bliver ringet op på telefonen, eller hvis der kommer signaler fra radioen i bilen, som man enten forventes at reagere på, eller som man selv vælger at reagere på her og nu.

Et overfladisk forhold til køretøjet

Når bilen ikke er ens egen ejendom, har man tendens til at køre mere uforsigtigt og være mindre omhyggelig med sikkerheden.

Når kørslen opleves som sekundær

Når man er optaget af andre og vigtigere arbejdsopgaver, og kørslen bare er noget, der skal overstås, fjernes opmærksomheden fra kørslen.

end faq

Den sikre køreadfærd

Medarbejderens måde af køre på, dvs. køreadfærden, har afgørende betydning for de ulykker, der sker i forbindelse med arbejdskørsel.

Herunder kan du læse om fem typiske tegn på usikker køreadfærd.

Manglende opmærksomhed på kørslen/trafikken

Ulykker i trafikken kan ske, når føreren er optaget af andre ting end kørslen. Man skal ikke se væk fra kørebanen i ret lang tid, før hele trafiksituationen har ændret sig. En bil der kører 80 km/t, bevæger sig med 22 meter i sekundet, mens en bil der kører 130 km/t, flytter sig hele 36 meter i sekundet. Køen på motorvejen eller en bil, der pludselig svinger, opdages måske ikke. Så kan ulykken pludselig ske.

Føreren bør ikke lade sig distrahere af:

  • Kommunikationsudstyr i bilen. Mobiltelefoner, radioer, skærme, eller GPS.
  • Passagerer i bilen. Det kan være f.eks. kolleger, arresterede, indsatte samt eksempelvis vagt- og politihunde
  • Arbejdsopgaven som man er på vej ud til. Det kan være, at chaufføren f.eks. skal ud til en uforudsigelig og måske farlig eller på en anden måde kompleks opgave, som der er brug for at tænke godt igennem på forhånd.

Utilstrækkelig orientering

Det kan være farligt, når føreren ikke får set sig godt nok omkring. Det gælder især, når man skal bakke, men også når man skal svinge og vende. Fra førersædet er der mange blinde vinkler.

Fejltolkning og fejlvurderinger

Føreren kan eksempelvis tage fejl af vejens beskaffenhed, vejskilte eller de andre trafikanters hensigt. Nogen mangler viden om, hvornår en vej er farlig af hensyn til f.eks. manglende oversigtsforhold og ringe muligheder for at undvige. Andre mangler træning i at vurdere og forudse medtrafikanters manøvrer. Mange overvurderer også egen afstand til den forankørende bil.

Høj hastighed

Både utilstrækkelig orientering og fejlvurderinger i trafikken sker oftest ved høj fart. Høj fart udgør derfor altid en særlig risiko, ikke mindst hvis vejforholdene ikke tillader det. Det er ofte unge og utrænede medarbejdere, der især løber en risiko.  Udrykningskørsel ved høj fart kræver også særlig opmærksomhed.

Manglende erfaring med køretøjet

Nogle medarbejdere kører uden tilstrækkeligt kendskab til og erfaring med netop den type bil eller gearing, som de benytter til en given arbejdsopgave. Det resulterer i risikable situationer. For eksempel kan det give problemer, hvis man ofte skifter køretøj, ikke mindst hvis man skifter mellem biler med automatgear og med traditionelt gear.

end faq

Last Updated on Tuesday, 22 January 2013 16:06